Za sva ulaganja u pod-fondove FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder od 01.09.2021. neće se obračunavati ulazna naknada.

Akcija za navedene pod-fondove vrijedi do opoziva.

S poštovanjem,

FIMA INVEST d.o.o.