Nakon uspješnog okončanja početne ponude, uprava FIMA Investa na sjednici održanoj 19.11.2020. donosi odluku da se ulazna naknada za podfondove FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder krovnog otvorenog AIF-a s javnom ponudom FIMA Invest Funds, neće se naplaćivati do 31. prosinca 2020. godine.