Akcija bez ulazne naknade

Akcija bez ulazne naknade

Za sva ulaganja u pod-fondove FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder od 01.09.2021. neće se obračunavati ulazna naknada. Akcija za navedene pod-fondove vrijedi do opoziva. S poštovanjem, FIMA INVEST...
Demanti FIMA INVEST d.o.o.

Demanti FIMA INVEST d.o.o.

2. lipnja 2021. Povodom dokumenta pod nazivom „FIMA Grupa dopis – otvorena ponuda za kupnju udjela Enasol Auta“ (dalje: Ponuda) koji je bio objavljen na web stranici www.fima.com u vlasništvu društva Karfijam d.o.o. iz Varaždina, Ulica Stanka Vraza 25, te svih objava...
Tjedni prinos FIMA Invest podfondova

Tjedni prinos FIMA Invest podfondova

Prinos FIMA Invest podfondova od 30. 04. do 07. 05. 2021. iznosi: FIMA Global Income Builder +0,52%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +8,48%. Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/   FIMA SEE...
Održana sjednica Savjeta HANFA-e

Održana sjednica Savjeta HANFA-e

Na sjednici koja je održana 3. svibnja, Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), između ostalog, razmatrao je i predstojeće regulatorne promjene koje bi trebale jače potaknuti alternativno financiranje gospodarstva. Naime, prema podacima s kraja...
Tjedni prinos FIMA Invest podfondova

Tjedni prinos FIMA Invest podfondova

Prinos FIMA Invest podfondova od 23. 04. do 30. 04. 2021. iznosi: FIMA Global Income Builder -1,39%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +7,91%. Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/   FIMA SEE...
Tjedni prinos FIMA Invest podfondova

Tjedni prinos FIMA Invest podfondova

  Prinos FIMA Invest podfondova od 16. 04. do 23. 04. 2021. iznosi: FIMA Global Income Builder -1,14%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +9,43%. Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/   FIMA...