Curriculum Vitae

Marijana Galović

Marijana Galović

Predsjednica Uprave

Diplomirana pravnica koja se profilirala kao stručnjakinja na području tržišta nekretnina, tržišta kapitala te fondovske industrije.

Pravosudni ispit položila je 2006. godine. Tijekom studija asistirala je u renomiranom odvjetničkom uredu, a nakon završenog studija bila je pripravnica na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. U Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva obavljala je poslove kao upravni savjetnik u razdoblju od 2003. do 2006. godine. U društvu FIMA RED d.o.o., koje je bilo član grupacije FIMA, od 2006. godine obavljala je sve poslove vezane za upravljanje nekretninama koje su bile dijelom portfelja grupacije FIMA.  Pri osnivanju nekretninskog fonda FIMA Proprius d.d. pružala je pravnu podršku te nastavila raditi kao koordinator svih poslova fonda. 

Početkom 2007. godine postaje savjetnik uprave FIMA Global Invest d.o.o. za sva pitanja vezana uz tržište kapitala.

Suosnivačica je društva MD Poslovna Savjetovanja d.o.o., tvrtke za strateško poslovno savjetovanje osnovano 2010. godine, gdje pruža usluge poslovnog savjetovanja klijenata – posebno u dijelu strateških rješenja financiranja i restrukturiranja društva te unapređenja poslovnih procesa klijenata.

Savjetovala je uprave društva i članove nadzornih odbora renomiranih hrvatskih društava, a sa svojim brojnim suradnicima pružala je široki spektar usluga iz područja investicijskog bankarstva te pravnog i poslovnog savjetovanja. U rujnu 2016. godine imenovana je predsjednicom uprave FIMA Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.

Nikola Planinić

Nikola Planinić

Član Uprave

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalnost su mu financije i financijska tržišta, bankarstvo – privatno bankarstvo, skrbništvo, depozitarne usluge, operacije i upravljanje projektima u bankarstvu i financijskim institucijama.

Karijeru u financijskoj industriji započeo je u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d., gdje je proveo sedam godina radeći kao voditelj sustava prijeboja i namire. Poslovni put nastavlja u investicijskom društvu Abacus brokeri d.d., kao član uprave, a krajem 2010. godine zapošljava se u investicijskom društvu Aktiv brokeri d.o.o. na funkciji glavnog savjetnika.

Od 2012. do 2017. godine radi na poslovima direktora skrbništva i direktora poslovnice Primorske banke d.d. Rijeka u Zagrebu, gdje mu je glavno projektno zaduženje razvoj usluga i proizvoda privatnog bankarstva i organizacije poslovanja Poslovnice Zagreb. U studenom 2018. godine imenovan je članom uprave FIMA Invest d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima te vodi investicijske politike i upravljanja portfeljima investicijskih fondova, organizaciju rada i poslove Front Office-a te prodaju.