2. lipnja 2021.

Povodom dokumenta pod nazivom „FIMA Grupa dopis – otvorena ponuda za kupnju udjela Enasol Auta“ (dalje: Ponuda) koji je bio objavljen na web stranici www.fima.com u vlasništvu društva Karfijam d.o.o. iz Varaždina, Ulica Stanka Vraza 25, te svih objava na spomenutoj stranici u kojima se spominje društvo FIMA INVEST d.o.o., ovim putem objavljujemo demanti objavljenih netočnih informacija.

Povodom predmetne Ponude u kojoj se u više navrata spominje Društvo, fondovi koje Društvo osniva ili njima upravlja, te trenutne i/ili planirane aktivnosti predmetnih fondova, te dovodi u zabludu potencijalne ulagatelje u projekt spomenut u Ponudi, kao i u fondove kojima upravlja ili će upravljati Društvo, ovom prilikom najodlučnije odbacujemo sudjelovanje društva FIMA INVEST d.o.o. u objavi spomenute Ponude te sudjelovanju u istoj.

FIMA Invest d.o.o. izrijekom izjavljuje kako ne posluje unutar „FIMA Grupe“ niti neke druge grupacije, te da „FIMA Grupa“ nije osnovala društvo FIMA Invest d.o.o., kao ni AIF-ove kojima Društvo upravlja.

FIMA INVEST d.o.o. smatra da su navedene informacije netočne i štetne za poslovni ugled Društva i ugled partnera, klijenata i zaposlenika, kao i da nisu u interesu članova Društva, te u cilju da javnost i potencijalni ulagatelji u fondove kojima upravlja i/ili ih osniva Društvo ne budu dovedeni u zabludu, Društvo objavljuje ovaj demanti.

S poštovanjem,

FIMA INVEST d.o.o.