FIMA Invest Funds

FIMA Invest Funds je krovni otvoreni AIF, tj. otvoreni alternativni investicijski fond. Njegovo vrijeme trajanja je neodređeno, a najmanja neto vrijednost imovine iznosi 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna). Fondu je svrha prikupljanje sredstva i upravljanje imovinom u korist ulagatelja pod – fondova FIMA Invest Funds pa je time FIMA Invest Funds krovni fond.

Društvo je razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja propisalo i ustrojilo unutarnju organizacijsku strukturu kojom se osigurava pravilno obavljanje poslova upravljanja na način da su poslovi podijeljeni u organizacijske jedinice i to:

  • Jedinica za upravljanje imovinom fondova  – Front Office
  • Jedinica za nadzor poslovanja i upravljanje rizicima – Middle Office
  • Operativna jedinica za administrativne poslove – Back Office

Kako bi osiguralo pravilno obavljanje poslova, društvo je prema zakonu ustrojilo ili će ustrojiti kontrolne funkcije:

  • Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,
  • Upravljanje rizicima

Više informacija o FIMA Invest Funds potražite u Prospektu

FIMA Invest Funds – Prospekt

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Obavijest o promjenama prospekta i pravila FIMA Invest Funds

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Obavijest o nebitnim promjenama prospekta i pravila FIMA Invest Funds

 

Preuzmite dokument u pdf formatu