Danas je na sjednici HANFE, donijeto rješenje kojim se društvu FIMA Invest d.o.o. izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje FIMA Invest Funds krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom i dva podfonda:
a) otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom – FIMA Global Income Builder
b) otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom – FIMA SEE Income Builder

Oba podfonda namijenjena su malim ulagateljima, kvalificiranim ulagateljima prema odredbama ZAIF-a te ulagateljima koji se u skladu sa zakonom smatraju profesionalnim ulagateljima ili se na vlastiti zahtjev mogu tretirati kao profesionalni ulagatelji.