Honestas FGS

Honestas FGS (fond za gospodarsku suradnju) otvoreni je alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Namijenjen je profesionalnim ulagateljima i kvalificiranim ulagateljima u alternativne investicijske fondove rizičnog kapitala sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima i Pravilniku o vrstama alternativnih investicijskih fondova.

Investicijski ciljevi fonda su: ulaganje u trgovačka društva koja imaju sjedišta u Republici Hrvatskoj i koja isključivo ili pretežno obavljaju svoju djelatnost na području Republike Hrvatske, ostvariti prosječnu godišnju internu stopu povrata na uložena sredstva Fonda od oko 20%, ostvariti novu – dodatnu vrijednost u trgovačkom društvu u koje ulaže.

Također, ciljevi investiranja su i osigurati utjecaj na upravljanje u trgovačkim društvima u koja se ulaže u svrhu ostvarivanja poslovnih planova od obostranog interesa, osigurati visoki stupanj autonomije strategije izlaza (dezinvestiranja) te nastojati diverzificirati rizike ulaganjem u različita trgovačka društva koja posluju na različitim tržištima i/ili u različitim sektorima gospodarstva, odnosno tržišnim nišama.

Honestas FGS – Prospekt

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Odluka o zaprimanju ponuda za ulaganje Honestas FGS-a u Conty Plus d.o.o.

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Odluka o produljenju ruka o zaprimanju ponuda za ulaganje Honestas FGS-a u Conty Plus d.o.o.

 

Preuzmite dokument u pdf formatu