Honestas FGS

Obavijest o prestanku rada

HONESTAS FGS (fond za gospodarsku suradnju) otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom 20. travnja 2021. godine prestao je s radom.

        DOKUMENTI

Financijski izvještaji

Svi dokumenti se mogu preuzeti u PDF formatu.

        VIŠE

Pogledajte ostale fondove

Održana sjednica Savjeta HANFA-e na kojoj se raspravljalo o novim regulatornim promjenama vezanim za AIF

FIMA INVEST FUNDS

Održana sjednica Savjeta HANFA-e na kojoj se raspravljalo o novim regulatornim promjenama vezanim za AIF

FIMA SEE INCOME BUILDER

Održana sjednica Savjeta HANFA-e na kojoj se raspravljalo o novim regulatornim promjenama vezanim za AIF

FIMA GLOBAL INCOME BUILDER