Impressum

          PODACI O DRUŠTVU

FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima

Adresa i kontakt:

FIMA INVEST d.o.o.
Gradišćanska ulica 34, Zagreb ( Grad Zagreb ), Hrvatska

Tel: + 385 (0)1 6666 323

Fax: + 385 (0)1 6666 322

E-mail: info@fimainvest.com

Web: www.fimainvest.com

 

Podaci o nadzornom tijelu: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ( „HANFA“ ili „Agencija“ ), Franje Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska

Odobrenje za rad: Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-451-04/14-05/23, URBROJ: 326-443-14-6 od 25. srpnja 2014. godine.

Osnivanje: Društvo je osnovano 15. lipnja 2010. godine.

MBS: 080746789

OIB: 32697869602

EUID: HRSR.080746789

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja: Upravljanje investicijskim fondovima

Fondovi kojima Društvo upravlja:

Društvo upravlja s jednim krovnim fondom:

FIMA Invest Funds krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom koji se sastoji od dva podfonda:

 • FIMA Global Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom
 • FIMA SEE Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom

Društvo je za obavljanje poslova DEPOZITARA u odnosu na otvorene alternativne investicijske fondove s javnom ponudom izabralo Hrvatsku poštansku banku d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska, temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn.

Dužnosti, odgovornosti i sastav Uprave:

Uprava obavlja sve poslove utvrđene odredbama Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom, aktima Društva te drugim pozitivnim propisima.

Članovi Uprave:

 • Marijana Galović, predsjednica Uprave
 • Nikola Planinić, član Uprave

Nadzorni odbor:

 • Mladen Gobin, predsjednik Nadzornog odbora
 • Tomislav Ilić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Dr. Haris Boko, član Nadzornog odbora

POPIS DELEGIRANIH POSLOVA:

 • Jedinica zadužena za administrativne poslove (Back office) – Karfijam d.o.o., Varaždin, Vrazova 25, OIB: 23344310218
 • Računovodstvene usluge – Katida, obrt za poslovno svjetovanje iz Zagreba, Konjička ulica 11, OIB: 46184082094
 • IT poslovi za računalne djelatnosti – F-jedan d.o.o. Horvaćanska cesta 25, Zagreb, OIB: 02864648811
 • IT poslovi aplikativno rješenje – Primera sedam d.o.o. Rugvička 5, Zagreb, OIB:

 

Elektronička pošta:

Na svu elektronička poštu odgovorit ćemo u vrijeme uredovnog radnog vremena.

Jezici:

Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku.

Datum izrade:

Lipanj 2020.

Pridržavamo pravo izmjena u bilo kojem trenutku bez obavijesti.