Krajem godine objavljena je informacija o pripajanju fondova pa će tako otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Auctor Plus, kojim upravlja AUCTOR INVEST d.o.o., biti pripojen otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Generali Plus kojim upravlja Generali Investments d.o.o.
Oba drštva za upravljanje provest će pripajanje na način da se Fond prenositelj pripoji Fondu preuzimatelju prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza u skladu s člankom 263. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te provođenjem statusnih promjena pripajanja fondova. Fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije. (izvor: Generali Investments)