Na platformi Zoom, 2. srpnja ove godine održan je webinar pod nazivom “Investicijski fondovi – drugo lice štednje”, koji je uz sudjelovanje eminentnih panelista u svom jednosatnom trajanju pokušao približiti niz interesantnih tema vezanih uz tržište investicijskih fondova u Hrvatskoj i svijetu te pokušao ukazati na mogućnost odvajanja jednog dijela štednje u fodove, a isto tako i pokazati da je ulaganje u investicijske foondove i moguća investicijska prilika.

Na webinaru je aktivnu i vrlo zapaženu ulogu imala predsjednica uprave FIMA Investa, Marijana Galović koja je između ostalog napomenula da se struktura štednje promijenila te da su kamate na oročenu štednju danas su nula i nešto sitno posto što je jedan od razloga da se počne razmišljati o prebacivanju dijela štednje u fondove. Također, istaknula je da je ulaganje u investicijske fondove ulaganje na dugi rok te da je jako važno pomno odabrati vrijeme za početak, no prije svega, važna je edukacija, svijest da je štednja u investicijskim fondovima alternativa klasičnoj štednji te da se štednja povjerava na upravljanje stručnjacima i profesionalcima čiji je posao kvalitetno upravljati imovinom i štititi svoje klijente.