– Pooling – investicijski fond prikuplja sredstva velikog broja pojedinačnih ulagača te prema tržištu nastupa kao jedan veliki investitor što mu daje povoljnije uvjete ulaganja od onih koje bi imao pojedinac. 
– Diverzifikacija – investicijski fond posjeduje mnogo različitih vrijednosnica te kroz diverzifikaciju smanjuje rizik kojem se izlaže. 
– Profesionalni management – za investicijski fond radi niz stručnjaka kojima je praćenje tržišta i trgovanje vrijednosnicama posao. 
– Likvidnost – do sredstava plasiranih u investicijski fond može se doći u kratkom vremenu. 

POSTOJI VIŠE VRSTA INVESTICIJSKIH FONDOVA 

Većina fondova ulaže u jednu ili više glavnih skupina financijske imovine kao što su dionice, obveznice i/ili instrumenti tržišta novca. Stoga postoji nekoliko osnovnih vrsta otvorenih investicijskih fondova, prema imovini u koju ulažu:

– novčani fondovi (money market, cash)
– obveznički fondovi (fixed income, bond)
– mješoviti ili uravnoteženi fondovi (mixed, balanced)
– dionički fondovi (equity, stock)
– posebni fondovi / fondovi s dospijećem (target date)