Udjeli podfondova FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder mogu se od 19.11.2020. godine stjecati i unosom imovine. Unos imovine moguć je u obliku uplate u prenosivim vrijednosnim papirima, instrumentima tržišta novca te udjelima u investicijskim fondovima samo u slučaju da je takva uplata, odnosno unos te imovine u skladu sa strategijom ulaganja pod-Fonda, da se tom unesenom imovinom trguje na uređenom tržištu i da je toj imovini moguće utvrditi točnu cijenu.

Zahtjev za stjecanje udjela unosom imovine podnosi se pismenim putem, a FIMA Invest obrađuje ga u roku od 48 sati od primitka. FIMA Invest će potencijalnog ulagatelja pismeno obavijestiti o prihvaćanju ili odbijanju njegovog zahtjeva u roku od 72 sata od trenutka primitka zahtjeva. Sve troškove procjene i unosa imovine snosi FIMA Invest.

Unosom imovine udjeli se stječu na dan upisa, odnosno registracije na skrbničkom računu pod-Fonda kod depozitara. FIMA Invest zadržava diskrecijsko pravo odbiti ulagateljav zahtjev za izdavanje udjela unosom imovine. Za sve detalje kontaktirajte nas na: prodaja@fimainvest.com ili frontoffice@fimainvest.com