Naši investicijski fondovi

Održana sjednica Savjeta HANFA-e na kojoj se raspravljalo o novim regulatornim promjenama vezanim za AIF

FIMA INVEST FUNDS

Održana sjednica Savjeta HANFA-e na kojoj se raspravljalo o novim regulatornim promjenama vezanim za AIF

FIMA SEE INCOME BUILDER

Održana sjednica Savjeta HANFA-e na kojoj se raspravljalo o novim regulatornim promjenama vezanim za AIF

FIMA GLOBAL INCOME BUILDER

Održana sjednica Savjeta HANFA-e na kojoj se raspravljalo o novim regulatornim promjenama vezanim za AIF

HONESTAS FGS