Investicijski fondovi su relativno mali dio financijskog tržišta u RH, ali po važnosti su sigurno najdinamičniji ekonomski pokretač gospodarskog rasta i poslovanja hrvatskih kompanija uz već tradicionalno prisutne banke, osiguravajuće kuće i mirovinske fondove. Prema podacima koje objavljuje HANFA, u RH je tijekom 2019. bilo aktivnih oko 140 investicijskih fondova, podijeljenih između alternativnih investicijskih fondova (cca 40) i UCITS fondova (100). Precizan broj je teže odrediti jer je nekoliko fondova u procesu osnivanja. Od 2014. godine popularizacija investicijskih fondova u RH generira se iz dva izvora, padom kamatnih stopa na štedne uloge i kroz razna financiranja od strane EU fondova. Te je godine bilo ukupno aktivnih 110 fondova s vrijednošću imovine od preko 15 milijardi kuna da bi se krajem prosinca prošle godine imovina popela na 22,6 milijardi kuna. To je čak 18% više nego u istom razdoblju 2018. te 50% tijekom posljednjih 5 godina. U državama s uspješnim gospodarstvima fondovska industrija je visoko razvijena te se prosječno preko 40% ukupne štednje nalazi u fondovima. Oni su tamo temelj stabilnosti srednje klase, a koja je pak osnova stabilnosti njihove demokracije, i što je isto tako važno fondovi su ključna poluga dinamičnog razvoja njihovih ekonomija. U RH smo na cca 7%.