Novosti i komentari

HANFA odobrila osnivanje fondova FIMA Investu

HANFA odobrila osnivanje fondova FIMA Investu

Danas je na sjednici HANFE, donijeto rješenje kojim se društvu FIMA Invest d.o.o. izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje FIMA Invest Funds krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom i dva podfonda: a) otvoreni alternativni investicijski...

Otvoreni investicijski fondovi

Otvoreni investicijski fondovi

Otvoreni investicijski fond je zasebna imovina i osniva se radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i depozite u financijskim institucijama. Vlasnici tako prikupljene imovine su ulagači u fond. Imovinom fonda u ime...

Investicijski fondovi – drugo lice štednje !

Investicijski fondovi – drugo lice štednje !

Na platformi Zoom, 2. srpnja ove godine održan je webinar pod nazivom "Investicijski fondovi - drugo lice štednje", koji je uz sudjelovanje eminentnih panelista u svom jednosatnom trajanju pokušao približiti niz interesantnih tema vezanih uz tržište investicijskih...

Tko osniva investicijske fondove i upravlja njima?

Tko osniva investicijske fondove i upravlja njima?

Fondove osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima, koje i upravlja imovinom investiranom u fondove na temelju statuta fonda i odredbi Zakona o investicijskim fondovima. Cilj upravljanja je rast cijene (vrijednosti) udjela i posljedično rast imovine...

Koje su prednosti ulaganja u investicijske fondove? 

Koje su prednosti ulaganja u investicijske fondove? 

- Pooling - investicijski fond prikuplja sredstva velikog broja pojedinačnih ulagača te prema tržištu nastupa kao jedan veliki investitor što mu daje povoljnije uvjete ulaganja od onih koje bi imao pojedinac. - Diverzifikacija - investicijski fond posjeduje mnogo...

Naučimo zajedno – Što su investicijski fondovi? 

Naučimo zajedno – Što su investicijski fondovi? 

Investicijski fondovi su relativno mali dio financijskog tržišta u RH, ali po važnosti su sigurno najdinamičniji ekonomski pokretač gospodarskog rasta i poslovanja hrvatskih kompanija uz već tradicionalno prisutne banke, osiguravajuće kuće i mirovinske fondove. Prema...