Novosti i komentari

Bez ulazne naknade do kraja godine !

Bez ulazne naknade do kraja godine !

Nakon uspješnog okončanja početne ponude, uprava FIMA Investa na sjednici održanoj 19.11.2020. donosi odluku da se ulazna naknada za podfondove FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder krovnog otvorenog AIF-a s javnom ponudom FIMA Invest Funds, neće se...

Prvi javni bitcoin fond listan na Toronto Stock Exchange

Prvi javni bitcoin fond listan na Toronto Stock Exchange

Kanadska tvrtka 3iQ postala je prva tvrtka (asset manager) koja je nakon tri godine pravnih pregovora pokrenula investicijski fond vezan za Bitcoin (BTC) na burzi u Torontu (TSX). Bitcoin fond je na TSX uvrstio gotovo 1,5 milijuna dionica klase A 'QBTC. Bitcoin fond -...

Porast vrijednosti fondova u proteklom tjednu

Porast vrijednosti fondova u proteklom tjednu

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom proteklog tjedna osam su mjesta zauzeli dionički, a dva mjesta obveznički fondovi. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od -1,33% do +1,49%. Od 25 dioničkih fondova 11 ih bilježi porast. Generali BRIC je...

Svi Mirexi u zelenom

Svi Mirexi u zelenom

Indeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, i u četvrtak su 08. listopada, u odnosu na prethodni radni dan bilježili rast vrijednosti. Tako je vrijednost MIREX-a kategorije A u odnosu na prethodni radni dan zabilježila rast od 0,1374 boda ili oko 0,09...