“20. travnja 2021. godine prestao je s radom HONESTAS FGS (fond za gospodarsku suradnju) otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom.”