Početna ponuda za FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder pod-Fondove krovnog otvorenog AIF-a s javnom ponudom FIMA Invest Funds počinje 20. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati i traje do 18. studenog 2020. godine do 22:00 sata ili do trenutka prikupljanja minimalne vrijednosti imovine svakog pod-Fonda u iznosu od 5.000.000,00 HRK (petmilijuna kuna)  i u tom slučaju razdoblje početne ponude prestaje sljedeći radni dan.

Za vrijeme trajanja početne ponude vrijede sljedeća pravila:

  • Minimalna početna uplata je 1.000,00 HRK (tisuću kuna).
  • Sve uplate u pod-Fond u valuti različitoj od kune konvertirat će se u kune po kupovnom tečaju HNB-a na dan uplate.
  • Ulazna naknada za vrijeme trajanja početne ponude se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
  • Ulagateljima se za vrijeme trajanja početne ponude ne zaračunavaju ni ne naplaćuju sljedeće naknade: upravljačka naknada, naknada depozitaru i izlazna naknada.
  • Ulagateljima se za iznos novčanih sredstava uplaćen u vrijeme trajanja početne ponude neće naplaćivati izlazna naknada neovisno o vremenu trajanja ulaganja.
  • Udjeli će se ulagateljima, koji u razdoblju početne ponude predaju zahtjev za izdavanje udjela i uplate sredstva na račun pod-Fondova, dodijeliti po početnoj vrijednosti udjela koja iznosi 100,00 HRK (sto kuna).
  • Ako klijent želi stornirati uplatu tijekom razdoblja početne ponude, povrat sredstava NIJE moguć dok pod-Fond ne započne s radom, a isti će biti izvršen unutar pet radnih dana nakon početka rada pod-Fonda.
  • Ako se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u pod-Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a najkasnije zaključno s 3. prosincem 2020. godine.
  • Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila FIMA Invest Funds krovnog otvorenog AIF-a s javnom ponudom i Ključne informacija za ulagatelje za pod-Fondove: FIMA Global Income Builder te FIMA SEE Income Builder.