Na svojoj sjednici, uprava FIMA Investa donijela je odluku da se ulazna naknada za pod-fondove FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder neće se naplaćivati do 31. 1. 2021. godine. Time je svim potencijalnim investitorima omogućeno dodatnih mjesec dana za uplatu bez troškova ulazne naknade.