Prinos FIMA Invest podfondova od 23. 04. do 30. 04. 2021. iznosi:

  • FIMA Global Income Builder -1,39%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +7,91%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/  

  • FIMA SEE Income Builder +0,13%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +8,53%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/