Prinos FIMA Invest podfondova od 30. 04. do 07. 05. 2021. iznosi:

  • FIMA Global Income Builder +0,52%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +8,48%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/  

  • FIMA SEE Income Builder +1,23%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +9,87%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/ 

P