Prinos FIMA Invest podfondova od 12.2. do 19.2.2021. iznosi:
• FIMA Global Income Builder +0,09%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +5,22%.
Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/
• FIMA SEE Income Builder +1,71%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +2,26%.
Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/