Prinos FIMA Invest podfondova od 19.2. do 26.2.2021. iznosi:
• FIMA Global Income Builder -3,06%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +2,00%.
Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/
• FIMA SEE Income Builder -0,23%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +2,03%.
Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/