Prinos FIMA Invest podfondova od 26.2. do 5.3.2021. iznosi:
• FIMA Global Income Builder +0,37%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +2,38%.
Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/
• FIMA SEE Income Builder +1,66%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +3,73%.
Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/