Prinos FIMA Invest podfondova od 12. 3. do 19. 3. 2021. iznosi:

  • FIMA Global Income Builder -1,38%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +5,53%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/  

  • FIMA SEE Income Builder +0,57%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +4,71%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/