Prinos FIMA Invest podfondova od 19. 3. do 26. 3. 2021. iznosi:

  • FIMA Global Income Builder +0,69%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +6,26%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/   

  • FIMA SEE Income Builder -0,17%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +4,53%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/