Prinos FIMA Invest podfondova od 16. 04. do 23. 04. 2021. iznosi:

  • FIMA Global Income Builder -1,14%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +9,43%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/  

  • FIMA SEE Income Builder +1,05%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +8,40%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/