Prinos FIMA Invest podfondova od 29.1. do 05.02.2021. iznosi:

  • FIMA Global Income Builder +4,53%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +2,87%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-global-income-builder/

  • FIMA SEE Income Builder +0,68%, dok mu prinos u tekućoj godini iznosi +2,77%.

Vrijednost udjela tog Podfonda možete pratiti ovdje: https://www.fimainvest.com/fima-see-income-builder/