Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izdalo je rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, koji se sastoji od dva podfonda, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i InterCapital SBI TOP UCITS ETF. To je prvi takav, ETF fond u Hrvatskoj.

InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom koji prati burzovni indeks CROBEX10tr, čijim udjelima se trguje na uređenom tržištu, te predstavlja UCITS ETF dok je InterCapital SBI TOP UCITS ETF otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom koji prati burzovni indeks SBI TOP, čijim udjelima se trguje na uređenom tržištu te predstavlja UCITS ETF.