O nama

FIMA Invest je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34.

Društvo je osnovano 15. lipnja 2010. godine, a predmet poslovanja je osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.

Fondovi kojima FIMA Invest upravlja su: jedan krovni fond – FIMA Invest Funds – krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom koji se sastoji od dva podfonda:

  • FIMA Global Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom
  • FIMA SEE Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom

HPB d.d. obavlja poslove depozitara za FIMA Invest u odnosu na otvorene alternativne investicijske fondove s javnom ponudom, dok je depozitar u odnosu na otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom OTP banka d.d.

FIMA Invest je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34.

Društvo je osnovano 15. lipnja 2010. godine, a predmet poslovanja je osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.

Fondovi kojima FIMA Invest upravlja su: jedan krovni fond – FIMA Invest Funds – krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom koji se sastoji od dva podfonda:

  • FIMA Global Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom
  • FIMA SEE Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom

HPB d.d. obavlja poslove depozitara za FIMA Invest u odnosu na otvorene alternativne investicijske fondove s javnom ponudom, dok je depozitar u odnosu na otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom OTP banka d.d.

FIMA Invest – informacije o društvu

 

Preuzmite dokument u pdf formatu

Uprava

Marijana Galović

Marijana Galović

predsjednica uprave

Diplomirana pravnica koja je kroz svoje radno iskustvo stekla znanja s područja prava, tržišta nekretnina, tržišta kapitala te fondovske industrije. Položila je pravosudni ispit 2006. godine. Tijekom studija asistirala je u renomiranom odvjetničkom uredu, a nakon završenog studija bila je pripravnik na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. U Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva kao upravni savjetnik obavljala je poslove od 2003. do 2006. godine. U društvu FIMA RED d.o.o., koje je bilo član grupacije FIMA, obavljala je od 2006.godine sve poslove vezane za upravljanje nekretnina u portfelju grupacije FIMA te je bila pravna podrška u osnivanju nekretninskog fonda FIMA Proprius d.d. Nakon osnivanja nekretninskog fonda, 2007. godine postaje savjetnik uprave FIMA Global Invest d.o.o., savjetuje upravu o svim pitanjima s  tržišta kapitala te koordinira poslove vezane za nekretninski fond. Društvo MD Poslovna Savjetovanja d.o.o. za strateško poslovno savjetovanje suosniva 2010. godine, gdje pruža usluge poslovnog savjetovanja klijenata, posebno u dijelu strateških rješenja financiranja i restrukturiranja društva te unapređenja poslovnih procesa klijenata. Savjetovala je uprave društva i članove nadzornih odbora renomiranih hrvatskih društava, a sa svojim brojnim suradnicima pružala je široki spektar usluga iz područja investicijskog bankarstva te pravnog i poslovnog savjetovanja. U rujnu 2016. godine imenovana je predsjednicom uprave FIMA Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.

Nikola Planinić

Nikola Planinić

član uprave

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo rada na financijskim tržištima, u upravljanju operativnim procesima te vođenju projekata u bankarstvu i financijskim institucijama. Specijalnost su mu financijska tržišta, bankarstvo, financije, privatno bankarstvo, skrbništvo, depozitarne usluge, operacije i upravljanje projektima u bankarstvu i financijskim institucijama. Karijeru u financijskoj industriji započeo je u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. gdje je proveo sedam godina na poslovima Voditelja Sustava prijeboja i namire, a nastavlja je u investicijskom društvu Abacus brokeri d.d., kao član uprave. Krajem 2010. godine zapošljava se u investicijskom društvu Aktiv brokeri d.o.o. na funkciji glavnog savjetnika. Od 2012. do 2017. godine radi na poslovima direktora skrbništva i direktora poslovnice Primorske banke d.d. Rijeka u Zagrebu, s glavnim projektnim zaduženjem razvoja usluga i proizvoda privatnog bankarstva i organizacije poslovanja Poslovnice Zagreb. U studenom 2018. godine, imenovan je članom uprave FIMA Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, gdje je između ostalog zadužen za vođenje investicijske politike i upravljanja portfeljima investicijskih fondova pod upravljanjem društva, organizaciju rada i poslove Front Office-a, prodaju i sl.

Tim

Filip Horvat

Filip Horvat

junior fond menadžer

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Sveučilište u Ljubljani. Nakon studija 2016. godine započinje karijeru u investicijskom društvu FIMA Vrijednosnice d.o.o. gdje obavlja funkciju pomoćnika brokera. U 2017. godini započinje raditi u FIMA Plus d.o.o., društvu koje je specijalizirano za pružanje usluga na tržištu kriptovaluta. Sudjelovao je na razvoju usluga trgovanja i skrbništva putem online mjenjačnice te usluzi plaćanja kriptovalutama. Od ožujka 2020. godine zaposlen je kao junior fond menadžer u FIMA Invest d.o.o. gdje je zadužen za upravljanje investicijskim fondovima.

Natalija Horvat

Natalija Horvat

voditeljica ureda

Završila je Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga u Zagrebu. Svoju poslovnu karijeru je započela kao Store manager u renomiranim tvrtkama. 2011. godine nastavlja karijeru kao Voditeljica ureda renomiranog odvjetničkom ureda gdje stekla višegodišnje iskustvo na području prava , a 2020. godine kao Voditeljia ureda FIMA Invest d.o.o.

Matija Bešvir

Matija Bešvir

junior fond menadžer

Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu. Za vrijeme studija praksu je odradio u investicijskom društvu FIMA Vrijednosnice. Nakon završetka diplomskog studija započinje s radom u FIMA Plus d.o.o. gdje sudjeluje u pokretanju jedne od prvih online mjenjačnica kriptovaluta, pružatelja skrbničke usluge vezane za kriptovalute i kripto payment processor rješenja u Hrvatskoj. U ožujku 2020. godine zaposlen je kao junior fond menadžer u FIMA Invest d.o.o. gdje je zadužen za upravljanje investicijskim fondovima.

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević

stručni suradnik za usklađenost

Diplomirala je 2018. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao magistrica prava. Tijekom studija je, uz studentske poslove, odradila stručnu praksu u odvjetničkom timu u sklopu društva Deloitte d.o.o. Svoju poslovnu karijeru započeinje u studenom 2018. godine u društvu HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima kao Suradnica za usklađenost. Kasnije svoju karijeru nastavlja kao Stručna suradnica za usklađenost u društvu FIMA Invest d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Velimir Želimorski

Velimir Želimorski

prodajni savjetnik

Jedan je od osnivača  Varaždinskog tržišta vrijednosnica, (Varaždinske burze) i autor je više članaka i kolumni u stručnim financijskim časopisima. Svoj višegodišnji  rad na financijskim tržištima i tržištu kapitala započinje 1995. godine polaganjem ispita za ovlaštenog posrednika u trgovini vrijednosnim papirima (broker) u organizaciji Zagrebačke burze, Tržišta novca Zagreb i Hrvatskog udruženja brokera. Započinje raditi u brokerskoj kući FIMA d.o.o. na poslovima voditelja trgovanja vrijednosnim papirima te komunikaciji s klijentima.  Karijeru u financijskoj industriji nastavlja kao voditelj poslovnih jedinica više brokerskih kuća, da bi 2012. godine osnovao vlastitu tvrtku gdje radi poslove vezanog zastupnika za trgovanje vrijednosnim papirima.
Početkom 2020. godine pridružuje se timu FIMA Invest d.o.o. na poslovima prodajnog savjetnika gdje će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti uspješnom poslovanju društva.

Nadzorni odbor

Milan Horvat

Milan Horvat

predsjednik NO

Tomislav Ilić

Tomislav Ilić

zamjenik predsjednika NO

Davor Subotić

Davor Subotić

član NO