Otvoreni investicijski fond je zasebna imovina i osniva se radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i depozite u financijskim institucijama. Vlasnici tako prikupljene imovine su ulagači u fond. Imovinom fonda u ime i za račun vlasnika upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima.

Fondovi kapital prikupljaju od investitora, a imovina investicijskog fonda ni u jednom trenutku nije vlasništvo društva za upravljanje fondom. Štoviše, o imovini fonda, osim društva za upravljanje fondom, brine se i banka skrbnik. Ulaganje se ostvaruje kupnjom udjela, a povrat ulaganja ostvaruje se prodajom udjela fondu po važećoj cijeni. Zahtjevi za kupnju ili prodaju udjela dostavljaju se društvu za upravljanje, a dokumenti o udjelu glase na ime i slobodno su prenosivi. Dobit fonda u cijelosti pripada vlasnicima udjela, a očituje se dnevnim porastom cijene udjela.